Το περιοδικό "Σημειώσεις": άνθρωποι, πολιτικές, θεωρίες

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 27 Οκτώβριος, 2017 (All day) έως Σάββατο, 28 Οκτώβριος, 2017 (All day)
Οργάνωση εκδήλωσης
Περιοδικό "Σημειώσεις"