Διάλεξη του Γιώργου Σταυρόπουλου, προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,Επίτιμου Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην Υπουργού.

post image
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος, 2018 - 18:15
Χώρος: 
Αίθουσα "Κωνσταντόπουλος" 112, 1ος όροφος Νομικής