Α. Στα πλαίσια του κύκλου διαλέξεων “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΡΕΣ”, που οργανώνεται από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16 Μαρτίου στις 4-6 μ.μ. οι παρακάτω δραστηριότητες:

  1. Συνάντηση ομάδας ΙΚΑΡΟΣ 4-5 μμ
  2. Διάλεξη ‘Drone Cinematography’    
    Εισηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης 5-6 μμ

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα στην Αίθουσα Διδασκαλίας H6 (πρώην Αίθουσα Β) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (ημιόροφος κτιρίου Βιολογικού).

Β. Προσκαλούνται ενδιαφερόμενα νέα μέλη (κυρίως φοιτητές ή απόφοιτοι ΣΘΕ, Πολυτεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ ή άτομα με ενδιαφέρον για τεχνολογίες drones) να συμμετάσχουν, στέλνοντας ταυτόχρονα email με σύντομο βιογραφικό στο pitas@aiia.csd.auth.gr ή/και στο contact us στην σελίδα του Ίκαρου http://icarus.csd.auth.gr/.

Γ. Από τις 23/2/2018 4 μμ έχουν ξαναρχίσει οι συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας ΙΚΑΡΟΣ σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες drones, drone imaging (βλέπε σελίδα Ικαρου http://icarus.csd.auth.gr/). Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με τους ερευνητές του Ευρωπαικού Ερευνητικού έργου Multidrone (https://multidrone.eu/).

Ημερήσια διάταξη: 1. Κατανομή ερευνητικών δραστηριοτήτων 2. Καλοκαιρινό σχολείο. 3. Οργανωτικά

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 16 Μάρτιος, 2018 - 16:00 έως 18:00

Χώρος: 

Αίθουσα Διδασκαλίας H6 (πρώην Αίθουσα Β) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (ημιόροφος κτιρίου Βιολογικού).
Υποβλήθηκε στις 14/03/2018 @ 9:31