Στα πλαίσια του κύκλου διαλέξεων “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΡΕΣ”, που οργανώνεται από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Μαρτίου στις 7:30-9 μ.μ. οι παρακάτω δραστηριότητες:

1) Διάλεξη ‘Drone flight and formation control’ Εισηγήτρια: Prof. Rita Cunha, Instituto Superior Técnico, Lisbon, 7:30-8:30 μμ

2) Συνάντηση ομάδας ΙΚΑΡΟΣ 8:30 - 9 μμ Ημερήσια διάταξη: Α. Ανασκόπηση ερευνητικών δραστηριοτήτων Β. Οργανωτικά (καταστατικό).

Oι εβδομαδιαίες συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας ΙΚΑΡΟΣ σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες drones, drone imaging και οι διαλέξεις των ΨΗΦΙΑΚΩΝ ημερών γίνονται κάθε Παρασκευή 4:00-6:00 μμ (βλέπε σελίδα Ικάρου http://icarus.csd.auth.gr/), εκτός της τρέχουσας εβδομάδας που θα γίνουν Πέμπτη 22 Μαρτίου στις 7:30-9 μμ.

Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με τους ερευνητές του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου Multidrone (https://multidrone.eu/).

Προσκαλούνται ενδιαφερόμενα νέα μέλη (κυρίως φοιτητές ή απόφοιτοι ΣΘΕ, Πολυτεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ ή άτομα με ενδιαφέρον για τεχνολογίες drones) να συμμετάσχουν, στέλνοντας ταυτόχρονα email με σύντομο βιογραφικό στο pitas@aiia.csd.auth.gr ή/και στο contact us στην σελίδα του Ίκαρου http://icarus.csd.auth.gr/.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 22 Μάρτιος, 2018 - 19:30 έως 21:00

Χώρος: 

Αίθουσα H6, ημιόροφος κτιρίου Βιολογικού
Υποβλήθηκε στις 20/03/2018 @ 9:59