39ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας

post image
Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1977, με σκοπό την καλλιέργεια και την προώθηση των ιστορικών ερευνών, την ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και δεσμών και τη μετάδοση των πορισμάτων των ιστορικών ερευνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων, τη δημοσίευση ιστορικών μελετών, την έκδοση περιοδικών και Πρακτικών συνεδρίων.
Αμέσως μετά την ίδρυσή της η Ε.Ι.Ε. εντάχθηκε ως Ελληνική Επιτροπή Ιστορικών Επιστημών στην Comité Internationale des Sciences Historiques και μετέχει ως εθνική επιτροπή με ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και τη διαμόρφωση του Προγράμματος και της θεματικής του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιστορικών Επιστημών που οργανώνεται κάθε πέντε χρόνια.
Η Ε.Ι.Ε. έχει οργανώσει μέχρι σήμερα 38 Πανελλήνια Ιστορικά Συνέδρια (εκδόθηκαν τα Πρακτικά από το Δ΄ Συνέδριο κ.ε.) και εκδίδει το περιοδικό ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ που περιλαμβάνει μελέτες που αφορούν στον Μεσαιωνικό Ελληνισμό. Φιλοδοξεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες αυτές με την προοπτική να ενταχθούν νέα μέλη.
 
Οι εργασίες του Συνεδρίου είναι ανοικτές στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύ κοινό, ενώ κατόπιν αιτήματος δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.
 
    Η γλώσσα των ανακοινώσεων/εργασιών του Συνεδρίου είναι η ελληνική.
    Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας είναι η : http://histsociety.web.auth.gr/
    Υπεύθυνος Επικοινωνίας ο Επίκουρος Καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας κ. Ανδρέας Γκουτζιουκώστας     
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 23 Μάιος, 2018 (All day) έως Παρασκευή, 25 Μάιος, 2018 (All day)
Χώρος: 
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης
Οργάνωση εκδήλωσης
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία