Ο Πρύτανης και η Σύγκλητος
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σας προσκαλούν
στην εκδήλωση προς τιμήν των
μελών όλων των κατηγοριών του προσωπικού,
που αποχωρούν με τη λήξη του ακαδημαϊκού
έτους 2017-2018.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018
και ώρα 20:30,
στον προαύλιο χώρο του Κτιρίου Διοίκησης
«Κ. Καραθεοδωρή» του ΑΠΘ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ομιλία της Αντιπρυτάνεως Ανθρώπινων Πόρων, Καθηγήτριας Παρασκευής Αργυροπούλου-Πατάκα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310991313
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 29 Αύγουστος, 2018 - 20:30

Χώρος: 

Προαύλιος χώρος Κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»- ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 24/07/2018 @ 11:23