Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρόσκληση: Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης

Αγαπητοί/ες συνεργάτες/ίδες,

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» που δημοσιεύθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), σας ενημερώνουμε ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), διοργανώνει σχετική Ενημερωτική Συνάντηση την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 στο Αμφιθέατρο 1 του Κτιρίου ΚΕΔΕΑ.

Σκοπός της συνάντησης, είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το περιεχόμενο και των τριών Θεματικών της Πρόσκλησης, η παρουσίαση παραδειγμάτων στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και η συνολικότερη ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Στο τέλος της συνάντησης, θα συνδεθούμε μέσω skype με εκπροσώπους του ΕΛΙΔΕΚ για μία live ενότητα Ερωτήσεων-Απαντήσεων (live Q&A session).

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθηγητής κ. Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Επισυνάπτουμε την πρόσκληση της συνάντησης και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/WCqjarCmvYcQha72A

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 14 Νοέμβριος, 2019 - 14:00
Χώρος: 
Αμφιθέατρο 1 του Κτιρίου ΚΕΔΕΑ.
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: