Απονομή της Πιστοποίησης του ΑΠΘ από την ΑΔΙΠ -Ενημέρωση σχετικά με την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Την Πέμπτη, 19.12.2019, στις 11:00, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ, Αμφιθ. 1), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την απονομή της Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΑΠΘ από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, Καθηγητή Παντελή Κυπριανό.

Αμέσως μετά την απονομή, κατ΄ εκτίμηση στις 11:45, στον ίδιο χώρο, η Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ, κα Χριστίνα Μπέστα, θα πραγματοποιήσει ενημέρωση σχετικά με την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Αλεξάνδρα Τζανεράκη
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
Quality Assurance Unit
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-996771
FAX: +30-2310-995112
E-mail: modip@auth.gr, alexatza@auth.gr
http://qa.auth.gr

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος, 2019 - 11:00 έως 13:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ, Αμφιθ. 1
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: