Ι' ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

e-mail επικοινωνίας:10thhellenisticpottery@hist.auth.gr    

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 10 Μάρτιος, 2020 (All day) έως Σάββατο, 14 Μάρτιος, 2020 (All day)
Χώρος: 
Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ