Διαδικτυακό Σεμινάριο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020-ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Επαφής των προγραμμάτων πλαίσιο της ΕΕ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ για το χρηματοδοτικό πλαίσιο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020-ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ.

Μπορείτε να δείτε εδώ:
https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/50480?ReturnToPage=2&Pa...

τη σχετική ανακοίνωση που έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας .

Γραφείο Υποβολής Προτάσεων
Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2020 - 13:30
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: