Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες), του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Φυσικής

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-1050, 23210-67135, e-mail: info@phed-sr.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001131008)

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ(τηλ. Γραμματείας: 2310 99-9288, e-mail: info@med.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001131163)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακοκαρδιοχειρουργική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001131327)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-8120, e-mail: info@physics.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή της Ύλης – Ανάπτυξη και Τεχνολογία Παχέων Επικαλύψεων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001131454)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οπτική, Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001131554)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
277/23-3-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 6 Ιούνιος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996795
Φαξ: 
+30 2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: