ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 -2017

Πληροφορίες προκήρυξης
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Παρασκευή, 10 Ιούνιος, 2016 - 13:43
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995176
Φαξ: 
2310995172
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: