Επαναπροκήρυξη του ΔΠΜΣ "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση"

Κείμενο προκήρυξης

"Ανακοινώνεται η επαναπροκήρυξη (http://qualedu.web.auth.gr/dpmsoliki/sites/default/files/files/QualEdu_epanaprokirixi_2016-17(1).pdf) δεκατριών (13) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2016-2017 του ΔΠΜΣ "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση" των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους από 22/09/2016 έως και 3/10/2016 στις 24.00. Οι γραπτές εξετάσεις και οι προσωπικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 7 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://qualedu.web.auth.gr/dpmsoliki/el  "

Πληροφορίες προκήρυξης
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 3 Οκτώβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης
Τμήματα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ