Προκήρυξη τριών θέσεων Καθηγητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κείμενο προκήρυξης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ. 4216/27-07-2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1018/13-10-2016/τ.Γ, 4212/27-07-2016, και 4157/22-07-2016 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1045/18-10-2016/τ.Γ, προκηρύσσονται τρείς (3) θέσεις Καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδος με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Υλικού Ψηφιακών Ενσωματωμένων, Παράλληλων ή Ασφαλών Συστημάτων Υπερυψηλής Ταχύτητας»

Τομέας Πληροφορικής
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Γεωμετρία και Εφαρμογές».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τομέας Συστημάτων Παραγωγής
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12/12/2016.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1018/13-10-2016/τ.Γ και 1045/18-10-2016/τ.Γ
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
28210 37218
28210 37255
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Γραμματείες των Σχολών:

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τηλ. 28210 37218 και

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τηλ. 28210 37255

Προέλευση Προκήρυξης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: