Προκήρυξη έξι θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κείμενο προκήρυξης
 
          To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την  πλήρωση έξι (6) θέσεων Καθηγητών ως εξής:
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                             
  • ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   (τηλ. 28310-77300, 77301)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
  • Αριθμός προκήρυξης: 11753/15-9-2016, ΦΕΚ 1081/27-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΤΣΤ469Β7Γ-ΧΙ9, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001675963
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Φιλολογία».                                                 
 
  • ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. 28310-77211, 77215, 77216)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
  • Αριθμός προκήρυξης: 11755/15-9-2016, ΦΕΚ 1081/27-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 66ΥΤ469Β7Γ-9ΛΜ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001676082
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου  Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο:
«Λογική, Μεταφυσική, Φιλοσοφία των Επιστημών».
 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ                   
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   (τηλ. 28310-77594, 77595, 77634)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • Αριθμός προκήρυξης: 11756/15-9-2016, ΦΕΚ 1081/27-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΩΙ4469Β7Γ-71Ξ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001676189
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγικά – Αναλυτικά Προγράμματα».                                                 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                 
  • ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   (τηλ.: 28310-77577, 77579)
  • Αριθμός προκήρυξης: 11758/15-9-2016, ΦΕΚ 1081/27-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 763Χ469Β7Γ-ΥΑΚ,  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00001676332
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Ψυχολογία».
 
  • Αριθμός προκήρυξης: 11759/15-9-2016, ΦΕΚ 1081/27-10-2016, τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΑΥ1469Β7Γ-ΦΘΡ,   κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001676460
     Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:  
     «Εκπαιδευτική Ψυχολογία».            
 
                                    
  • Αριθμός προκήρυξης: 11760/15-9-2016, ΦΕΚ 1081/27-10-2016, τ. Γ, ΑΔΑ: 64Ζ9469Β7Γ-ΘΒΠ  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001676541
       Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
       «Κοινωνική Ψυχολογία».  
Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Έξι (6) θέσεις Καθηγητών
ΦΕΚ: 
1081/27-10-2016 τ.Γ’
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 3 Ιανουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
28310 – 77 898
Φαξ: 
28310 – 77 945
Προέλευση Προκήρυξης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: