Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Δομικές και Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Στερεών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002192213)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002192488)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002192754)
 
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 60/27-01-2017 τ.Γ΄(κυκλοφορία 30-01-2017)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999044 e-mail: sofia@auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002192966)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002193292)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: 00002193684)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002194009)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002194336)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002194643)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002195062)
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995230 e-mail: info@econ.auth.gr,)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή : 00002195362)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή : 00002195591)
 
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 64/30-01-2017 τ.Γ΄(κυκλοφορία 31-01-2017)
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

 

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητή

ΦΕΚ: 

60/27-01-2017 τ.Γ΄ & 64/30-01-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 10 Απρίλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 22/02/2017 @ 13:01