Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

Το παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995050 e-mail: info@eled.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Ένταξης»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1565)            

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310-999295, 999211 e-mail: gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία: Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1566)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία-Αφροδισιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1567)

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων – Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1568)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Ημιαγωγών και Ημιαγωγικές Διατάξεις»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1569)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
403/04-05-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 11 Ιούλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995190
Φαξ: 
2310 996788
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: