Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών, του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268-95 e-mail: info@med.auth.gr, skmichai@auth.gr, gnikifor@auth.gr, )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Ανοσολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2564)            

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2567)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2569)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία - Κλινική Νευροφυσιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2570)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr,)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οπτική, Οπτική Επεξεργασία Πληροφοριών»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2566)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 688/14-07-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.17-07-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 688/14-07-2017 τ.Γ
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: