Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών, του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ (ΦΕΚ 668/11-07-2017 τ.Γ΄)

Κείμενο προκήρυξης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268-11 e-mail:skmichai@auth.gr, info@med.auth.gr,)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία με έμφαση στις ανοσολογικές παθήσεις των πνευμόνων»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2536)            

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2537)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2538)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Ενδοκρινολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2539)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2540)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 668/11-07-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.12-07-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
668/11-07-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Παρασκευή, 28 Ιούλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: