Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών, του Τμήματος Κινηματογράφου, του Τμήματος Νομικής, του Τμήματος Φυσικής, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161 e-mail: info@film.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2649)

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2650)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2651)

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Βοτανική-Γεωβοτανική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2652)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996680 e-mail: vasosg@past.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι σήμερα»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2654)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 689/14-07-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.17-07-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
689/14-07-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: