Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών, του Τμήματος Νομικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστικό Δίκαιο»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2548)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852 e-mail: info@civil.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση κινδύνων στον κύκλο ζωής τεχνικών έργων»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2549)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (τηλ.Γραμματείας 2310995050 e-mail: info@eled.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσικός και Οπτικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2551)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (μη αυτοδύναμο) (τηλ.Γραμματείας 2310996878 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία-Γεωγραφία και εκτίμηση και ανάλυση των αξιών ακινήτων»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2552)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2553)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 676/12-07-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.13-07-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
676/12-07-2017 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: