Προκήρυξη πέντε θέσεων Καθηγητών του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996680 e-mail: vasosg@past.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2764)
 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995596 e-mail: info@arch.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Θεωρία Αρχιτεκτονικής»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2765)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996022 e-mail: meng@meng.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος σε Μηχανολογικά-Ηλεκτρολογικά Συστήματα»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2766)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2767)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: pavlospd@auth.gr)        
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία-Κλινική Νευροφυσιολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2768)
 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητής
ΦΕΚ: 
812/22-8-2017 τ. Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 31 Οκτώβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996795
Φαξ: 
2310 996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: