Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ.Γραμματ. 2310995197 e-mail:info@for.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5523)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Γενετική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5524)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail:info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Μηρυκαστικών»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5525)

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ.Γραμματ. 2310996395 e-mail:info@ee.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5526)

 

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 347/02-04-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 04-04-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13 Ιουνίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  13/04/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

                                                                                                                ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
347/2-4-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 13 Ιούνιος, 2018 - 15:00