Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6094)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999211 e-mail: info@med.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική - Παιδιατρική Γαστρεντερολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6097)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998410  e-mail: info@csd.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6099)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (τηλ. Γραμματείας 2310992122 e-mail: bliatka@thea.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θέατρο στην Εκπαίδευση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6101)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών στη νανοκλίμακα».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6104)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 493/04-05-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 07-05-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 16 Ιουλίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη,  16/05/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
493/4.5.2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 16 Ιούλιος, 2018 - 15:00