Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996980 e-mail: info@theo.auth.gr )

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκείας και της Ηθικής».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6644)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Θεωρία του Σύγχρονου Πολιτισμού και του Χριστιανισμού».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6645)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 652/07-06-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 08-06-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  18/06/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

652/07-06-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 22/06/2018 @ 12:50