Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996267  e-mail: info@cheng.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές ή/και Βιοχημικές Διεργασίες».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7194)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία και Περιβάλλον».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7195)

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310991354 e-mail: charvani@enl.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7196)

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996072  e-mail: info@meng.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Βιώσιμων Επιχειρησιακών Λειτουργιών με Ποσοτικές Μεθόδους».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7197)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 781/13-07-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-07-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  19/07/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

781/13-7-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος, 2018 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 27/07/2018 @ 10:47