Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211-288 e-mail: info@med.auth.gr, gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία -Λοιμωξιολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7474)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7477)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: Σακχαρώδης Διαβήτης».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7478)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161 e-mail: info@film.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7475)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998410 e-mail: info@csd.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7476)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 867/01-08-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 02-08-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  24/08/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
867/1-8-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος, 2018 - 15:00