Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268-88 e-mail: skmichai@auth.gr, gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδιατρική Ρευματολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9002)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9003)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9009)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995244 e-mail: maligou@lit.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9005)

 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995174-76-77-78 e-mail: info@frl.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων για Ανάπτυξη Πολύγλωσσων Λεξικών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9008)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1351/15-11-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-11-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  23/11/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1351/15-11-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος, 2019 - 15:00