Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr, )

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9178)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9180)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9181)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9182)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996680 e-mail: vasosg@past.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9179)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1409/28-11-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 29-11-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 6 Φεβρουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  06/12/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1409/28-11-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος, 2019 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 11/01/2019 @ 13:20