Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π.

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων Δ.Ε.Π.:

 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ. Γραμματείας 2310997161  e-mail: info@film.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ήχος και Μουσική στον Κινηματογράφο».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9689)

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310997680 e-mail: info@chem.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9690)

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310991354 e-mail: charvani@enl.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9691)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1586/31-12-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 15-01-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 22 Μαρτίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  22/01/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1586/31-12-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Παρασκευή, 22 Μάρτιος, 2019 - 15:00