Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852, e-mail: info@civil.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP13986)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995068, e-mail: info@vis.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Μέσα - Ψηφιακός Σχεδιασμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13987)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με έμφαση στη Ζωγραφική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13989)

 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996887, e-mail: lykos@psy.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13988)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044, e-mail: sofia@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστολογία - Εμβρυολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13990)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2395/24-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 27-12-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 3 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Θεσσαλονίκη,  03/01/2020

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2395/24-12-2019 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 3 Μάρτιος, 2020 - 15:00