Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996395 e-mail: info@ee.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πολυμέσων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP13967)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268, e-mail: skmichai@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Ανοσολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13968)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991050, e-mail: info@phed-sr.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13969)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995068, e-mail: info@vis.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Μέσα – Ψηφιακός Σχεδιασμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13970)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13971)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2382/23-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 24-12-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Θεσσαλονίκη,  30/12/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2382/23-12-2019 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 2 Μάρτιος, 2020 - 15:00