Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΕΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΕΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ):
 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (τηλ. Γραμματείας 2310992122-24, e-mail: info@thea.auth.gr, )
- Μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),  ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφικός σχεδιασμός: γραμμικό-προοπτικό σχέδιο, πλαστική μακέτα», προκειμένου να επιτελεί ειδικό εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο, για τη διδασκαλία μαθημάτων στο γνωστικό πεδίο που περιλαμβάνει το γραμμικό-προοπτικό σχέδιο και την πλαστική μακέτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σκηνογραφικού σχεδιασμού.
 
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 360/31-3-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 01-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Μαΐου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
 
 
 
Θεσσαλονίκη,  7/4/2020
  Με εντολή του Πρύτανη
  Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
360/31-3-2020 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 7 Μάιος, 2020 - 15:00