Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211,999288 e-mail: chryskalp@auth.gr, gnikifor@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία - Φυματιολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15600)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15601)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εργοφυσιολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15602)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15604)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 460/16-04-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 21-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 24 Ιουνίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  24/04/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
460/16-4-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 24 Ιούνιος, 2020 - 15:00