Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, H διδακτική της «Πολιτικής Παιδείας» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επιμορφωτική εκδήλωση

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τη διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Πολιτικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, από τις 8.30 έως τις 15.00, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, επιδιώκοντας την ανάπτυξη νέων εργαλείων διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έδωσε κατά το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο στους φοιτητές του, στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας», τις κατάλληλες κατευθύνσεις και τα μέσα, ώστε να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν το διδακτικό υλικό με σύγχρονες μεθόδους.

Στη συνέχεια, με βάση το υλικό που αναπτύχθηκε, οι φοιτητές πραγματοποίησαν παρέμβαση σε 19 τμήματα της Β’ Λυκείου σε Λύκεια της Καλαμαριάς, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμαριάς.

Οι φοιτητές, επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, προσέγγισαν το βιβλίο της Β’ Λυκείου «Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία» μέσω της οργάνωσης εργαστηρίων, αλλά και άλλων μεθόδων, όπως: με συντονιστή (moderating), μάθηση με ανάπτυξη έργου (project-based learning), σε ομάδες (team-based learning), αναρτημένες ανακοινώσεις (poster), έρευνα σεναρίου (conjoint analysis) και, τέλος, με την αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από τους φοιτητές τα αποτελέσματα της έρευνας σεναρίου και η πρότυπη παρουσίαση του μαθήματος, ενώ οι μαθητές θα δείξουν τη δική τους δουλειά και θα αναφερθούν στις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Καθηγητής Γεράσιμος Κουζέλης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στα Λύκεια της Κεντρικής Μακεδονίας, προγραμματίζεται παρόμοια δράση, με αντικείμενο τα κριτήρια επιλογής ψήφου, με την ευκαιρία των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τρέχουσα χρονιά το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία» της Β’ Λυκείου μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, ώστε να προγραμματιστεί η διδακτική παρέμβαση (πρόκειται για 1 διδακτική ώρα ανάπτυξης του θέματος από φοιτητή και 1 διδακτική ώρα εργαστηρίου σχετικά).

Η επιμορφωτική εκδήλωση, που είναι ανοιχτή για το κοινό, απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου