Προκήρυξη Αγγλόφωνου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Το Τµήµα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει αγγλόφωνο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» (MSc in Medical Research
Methodology) για όγδοο συνεχές έτος (ΦΕΚ τ.B’ 3456/19.08.2020).


Σκοπός του προγράµµατος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσµατος επιστηµόνων σε µεθοδολογίες καιτεχνολογίες αιχµής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ερευνητικά προγράµµατα,προάγοντας την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.

Οι αιτήσεις για το ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (mrm.med.auth.gr) και γίνονται δεκτές κατά το διάστηµα 1/9/2023-31/10/2023.

Μέγιστος αριθµός εισακτέων φοιτητών/τριών: 35.

Επισυνάπτεται παρακάτω η Προκήρυξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο