ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική» στη συνεδρίαση με αριθμό 1/16-9-2021, αποφάσισε την προκήρυξη έως τριάντα (30) θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ­χιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Βιοϊατρική Μηχα­νική» («Biomedical Engineering», BME-AUTh). Το ΔΠΜΣ ιδρύθηκε στις 17/8/2021 με το ΦΕΚ, Τεύχος 2, 3807.

Μετάβαση στο περιεχόμενο