Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

91/2016

Προϋπολογισμός: 

6 235 500€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 12 Απρίλιος, 2016 - 16:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Δευτέρα, 18 Απρίλιος, 2016 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310992610

F: 

2310207432

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, Εγνατία και 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54637

Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 04/03/2016 @ 12:45