Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης
Γραφείο Κίνησης
Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124  Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996832

F: 

+30 2310 997238

E: 

Το Γραφείο Κίνησης υπάγεται στη Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων και είναι υπεύθυνο για:

  • τον έλεγχο χρήσης, κίνησης, συντήρησης των αυτοκινήτων του Α.Π.Θ.
  • την έκδοση των ειδικών σημάτων στάθμευσης των οχημάτων στους χώρους του Α.Π.Θ.
  • τον προγραμματισμό δρομολογίων.

Ώρες λειτουργίας του γραφείου κίνησης:
10:00 έως 13:00 (εργάσιμες ημέρες)

Ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Χορήγησης Σήματος Αυτοκινήτου για είσοδο στην Πανεπιστημιούπολη
Για περισσότερες πληροφορίες για δικαιούχους δείτε σχετική ανακοίνωση στα Χρήσιμα - 'Εγγραφα 'Εντυπα

    Για φοιτητές Πατήστε
  • εδώ

Προσωπικό: 

Δημήτριος Κώστογλου
Βασίλειος Πασχαλίδης
Ιωάννης Κανταρτζόπουλος

Προϊσταμένη Αρχή: 

Προϊσταμένη Αρχή: 

Χρήσιμα - 'Εγγραφα 'Εντυπα: