Φ.Ε.Θ.- Αποτελέσματα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΕΘ

Η έγκριση της έναρξης των εισδοχών για το 2022-2023 δόθηκε από την Επιτροπή Εστιών στις 26/09/2022.

Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Τις οικονομικές υποχρεώσεις ανά κατηγορία θα πληροφορηθείτε από το λογιστήριο των ΦΕΘ, τηλ. 2310 200 292.

Οι εγγραφές των αναπληρωματικών δικαιούχων (για όσους αναφέρονται στον πίνακα της 15-03-2023) ξεκινούν από τις 20-03-2023 και διαρκούν ως τις 30-03-2023 πλην της Παρασκευής 24-03-2023 όπου δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές για υπηρεσιακούς λόγους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν τις ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ημέρες και ώρες από 07:30 – 14:30.

Όσοι έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.

Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι σας εμποδίζουν να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας εντός του χρονικού ορίου της προθεσμίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε -τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία-, εντός της προθεσμίας, με τις Φ.Ε.Θ., προκειμένου να μην απωλέσετε το δικαίωμα της εγγραφής. Μετά την λήξη της προθεσμίας τα διαθέσιμα δωμάτια θα αποδοθούν στους επόμενους -επιλαχόντες- δικαιούχους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο