Φ.Ε.Θ. – Κατηγορίες Εισδοχής

Για να εισαχθεί κάποιος στις Φ.Ε.Θ. του Α.Π.Θ. θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή/φοιτήτριας του Α.Π.Θ.
  • Να μην έχει ήδη άλλο πτυχίο από ανώτερη/ανώτατη Σχολή.
  • Η οικογένεια του/της να μην έχει ως μόνιμη κατοικία την Θεσσαλονίκη, και να μην έχει ιδιόκτητη κατοικία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
  • Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του/της.

Για ειδικές-εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει η Επιτροπή Εστιών του Α.Π.Θ. μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Φ.Ε.Θ.

Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλλετε μαζί με την αίτησή σας για την εγγραφή στις Φ.Ε.Θ., επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε παρακάτω:

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα των Φ.Ε.Θ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο