Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. του ΤΕΦΑΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. του ΤΕΦΑΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο