Υποτροφίες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί κάθε χρόνο, μέσω του Τμήματος Σπουδών,  υποτροφίες σε:

  • Προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. (Ανταποδοτικές Υποτροφίες).
  • Προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες του Α.Π.Θ. (Υποτροφίες CERN).
  • Αλλοδαπούς-αλλογενείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. (Β΄ και Γ΄ κύκλου).
  • Αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, ελληνομαθείς πτυχιούχους Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών,που προέρχονται από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντίστοιχα προγράμματα που λειτουργούν στο ΑΠΘ (Υποτροφία «Αλ.Δελμούζου»).
  • Αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, για την παρακολούθηση του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(Υποτροφία ετήσια ΣΝΕΓ).
  • Αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού για την παρακολούθηση του Θερινού Εντατικού Προγράμματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, (Υποτροφία θερινού ΣΝΕΓ).
  • Αλλοδαπούς-αλλογενείς, για τρίμηνη έρευνα (Υποτροφία «Αριστοτέλης»).
  • Μεταπτυχιακούς φοιτητές (Β΄ & Γ΄ κύκλου) προερχόμενοι από την Αϊτή (Υποτροφία «Αριστοτέλης»).
  • Ερευνητές προερχόμενοι από χώρες της Λατινικής Αμερικής και Αφρικής, (Υποτροφία Coimbra Group).
  • Αλλοδαπούς-αλλογενείς και ομογενείς φοιτητές του Α.Π.Θ. (οικονομική ενίσχυση).

Τμήμα Σπουδών – Υποτροφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο