Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Ελένη Λεονταρίδη

Βασιλική Σαροπούλου

+30 2310-995243, 995238, 995239, 995227

info@itl.auth.gr

 • Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1961. Έχει ως αντικείμενο τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα, σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, είχε στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών επιδράσεων.

  Στο Τμήμα η διδασκαλία της γλώσσας, προς βελτίωση της «ιταλομάθειας» των φοιτητών, αναπτύσσεται στη διάρκεια όλων των εξαμήνων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παράλληλα με τη γλωσσική κατάρτιση των φοιτητών στοχεύουμε στη γλωσσολογική τους κατάρτιση, στην ανάπτυξη δηλαδή της ικανότητάς τους να αναλύουν τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία χρησιμοποιώντας θεωρητικά εργαλεία της γλωσσολογίας.

  Τα μαθήματα λογοτεχνίας που προσφέρονται καλύπτουν όλο το φάσμα της ιστορίας της ιταλικής λογοτεχνίας, τα λογοτεχνικά είδη, προβλήματα λογοτεχνικής κριτικής ή ειδικών θεμάτων. Ένα άλλο μέρος αναφέρεται στην κριτική και διερευνητική ανάγνωση των κειμένων που εμπλέκει και μία μεθοδολογική συζήτηση. Σε αυτά προστίθεται η μελέτη του ιστορικού πλαισίου (ιστορία, πολιτική, γεωγραφία, τέχνη, ιδεολογίες, ήθη).

  Μια άλλη ομάδα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική ετοιμασία των φοιτητών και μελλοντικών πτυχιούχων να κάνουν «διαμεσολάβηση», δηλαδή να λειτουργούν είτε ως περιστασιακοί είτε ως συστηματικοί (και κατ’ επάγγελμα) μεταφραστές και, σε κάποιο βαθμό, διερμηνείς.

  Παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους μέχρι τώρα πτυχιούχους του Τμήματος ασχολούνται επαγγελματικά με διάφορα αντικείμενα, έχοντας ενίοτε εξασφαλίσει και άλλον τίτλο σπουδών, είναι προφανές ότι οι περισσότεροι πτυχιούχοι ασχολούνται με τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα (Κέντρα Ξένων Γλωσσών) και στο δημόσιο τομέα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δημόσια Γυμνάσια) της εκπαίδευσης. Για να μπορούν να ανταποκριθούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος στις απαιτήσεις αυτής της δραστηριότητας το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια τελευταία ομάδα μαθημάτων τόσο με συμβατική μορφή όσο και με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας που έχει ως στόχο την ετοιμασία τους ως δασκάλων ιταλικής γλώσσας.

  Η Πρόεδρος του Τμήματος

  Ελένη Λεονταρίδη

  Kαθηγήτρια

  • Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου διοίκησης, γραφείο 201 και δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12.00 - 13.00.

   Γραμματέας: Βασιλική Σαροπούλου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310995238, 995239, 995227, 995243

   Email: info@itl.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Μαρία Δούνδη

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Βασιλική Σαροπούλου
  • Ελένη Χιώτου
  • Ανθή Φουντουκίδου
  • Ευαγγελία Κυρούδη
  • Η βιβλιοθήκη βρίσκεται υπόγειο του Νέoυ Κτιρίoυ της Φιλoσoφικής Σχoλής του Α.Π.Θ.

   Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.30

   Διοικητικό προσωπικό:
   Ελένη Χιώτου

   Τηλέφωνο: 2310-997595

   Διεύθυνση:
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Φιλοσοφική Σχολή
   Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   Υπόγειο Ν. Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
   Πανεπιστημιούπολη
   54124 Θεσσαλονίκη

  • Υπεύθυνος:
   Θεόδωρος Βαβούρας, Ε.Δι.Π.

   Διεύθυνση:
   Νέο Κτίριο ΦΛΣ
   Υπόγειο, Αιθ. Α

  • Συνεδρίαση Συγκλήτου 21.07.2021

   Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή την 21.07.2021 ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

   Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας – Έγκριση Συγκλήτου 21-07-2021

  Μετάβαση στο περιεχόμενο