Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Σχολή Καλών Τεχνών

Κωνσταντίνος Τσούγκρας

Παρθένα Εφραιμίδου

+30 2310991801

info@mus.auth.gr

 • Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

  σας καλωσορίζω στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και και εύχομαι οι εμπειρίες σας εδώ να συμβάλουν σε μια συναρπαστική πορεία μουσικής γνώσης, εμπειρίας και δημιουργίας.

  Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, στα 33 έτη από την ίδρυσή του, έχει εξελιχθεί, παρά τις αντιξοότητες της πρόσφατης κρίσης, σε επίκεντρο πολλαπλών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και δημιουργικών μουσικών δράσεων, εισάγοντας καινοτόμες μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική εμπειρία και προετοιμάζοντας νέες και νέους παιδαγωγούς, ερευνητές, συνθέτες, και επαγγελματίες της μουσικής με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, σφαιρικές μουσικές γνώσεις, κοινωνική συνείδηση,  ελεύθερη δημιουργική σκέψη,  και προοπτικές για διεθνή σταδιοδρομία.

  Κεντρικό στόχο του προγράμματος σπουδών αποτελεί η ανάπτυξη πολύπλευρης γνώσης για τη μουσική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης αυτής σε πρακτικά πλαίσια (εκπαιδευτικά, δημιουργικά, ερμηνευτικά), και η προαγωγή δημιουργικού, κριτικού, ερευνητικού και συνεργατικού πνεύματος με στόχο την προώθηση πρωτοποριακών θεωρητικών και εφαρμοσμένων προσεγγίσεων στον τρόπο που η μουσική παράγεται και βιώνεται, σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

  Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εγκαινιάστηκε το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΣ. Οι αναμορφώσεις, που έγιναν λαμβάνοντας υπόψη σημαντικά αιτήματα και επισημάνσεις των διδασκόντων, φοιτητών και αποφοίτων του τμήματος, διατηρούν τις βασικές αρχές και τον σχεδιασμό του παλαιότερου προγράμματος. Δίνουν, ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση, αφενός, στην δυνατότητα των φοιτητών και φοιτητριών να διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους επιλέγοντας με την μέγιστη δυνατή ελευθερία εξειδικευμένα μαθήματα που ταιριάζουν στα καλλιτεχνικά / επιστημονικά / επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, και, αφετέρου, στη σύνδεση της θεωρίας με την μουσική δημιουργικότητα και πράξη, μέσα από την δημιουργία μουσικών συνόλων και την ένταξη αμιγώς μουσικών δράσεων και πρακτικών μαθημάτων στο πρόγραμμα. Το πενταετές αυτό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και οδηγεί στη λήψη τίτλου ισοδύναμου με ενιαίο πτυχίο πρώτου και δευτέρου κύκλου (integrated master).

  Τα μαθήματα επιλογής οργανώνονται σε έξι θεματικά πεδία: Ιστορία – Πολιτισμός (μαθήματα με τον κωδικό ΙΠ), Θεωρία – Ανάλυση (ΘΑ), Εθνομουσικολογία – Βυζαντινή Μουσικολογία (ΕΒ), Εκπαίδευση – Ψυχολογία – Μουσικο-θεραπεία (ΜΠ), Ακουστική – Τεχνολογία – Πληροφορική (ΤΠ), και Σύνθεση (θεσμοθετημένη Κατεύθυνση, κωδικός ΣΝ). Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εστιάσουν σε ένα ή περισσότερα πεδία που τους ενδιαφέρουν, διαμορφώνοντας έτσι το προσωπικό τους ακαδημαϊκό προφίλ. Το Τμήμα παρέχει σύγχρονες θεωρητικές και συστηματικές σπουδές στη Δυτική έντεχνη μουσική, την Βυζαντινή μουσική, την παραδοσιακή Ελληνική μουσική, τη σύγχρονη μουσική, καθώς και πολλές επιμέρους μουσικές τάσεις και ρεύματα. Καινοτόμες εκπαιδευτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην κατεύθυνση της Μουσικολογίας – Μουσικής Παιδαγωγικής ενθαρρύνουν έναν ανοιχτό, κριτικό διάλογο πάνω στο ίδιο το αντικείμενο των μουσικών σπουδών, και  τις πολύπλευρες εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Αντίστοιχα, η κατεύθυνση Σύνθεσης εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και ενισχύει τις ικανότητες των φοιτητών να εργάζονται σε διαφορετικά δημιουργικά πλαίσια, συχνά σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες, και με την συμβολή διακεκριμένων σολίστ και συνόλων.

  H έρευνα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αποστολής του τμήματος, όπως φαίνεται μέσα από έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό διακρίσεων και διεθνών συμμετοχών μελών ΔΕΠ, υποψηφίων διδακτόρων, αποφοίτων, και ερευνητικών εργαστηρίων & ομάδων του Τμήματος, σε σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες. Η πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο ΤΜΣ περιλαμβάνει από κλασικές ερευνητικές πρακτικές (όπως η αρχειακή & βιβλιογραφική έρευνα), μέχρι σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις όπως η έρευνα μέσω της πρακτικής και η ανάπτυξη νέων αναλυτικών εργαλείων και δημιουργικών εφαρμογών, σε συνέργεια με τομείς των θετικών και κοινωνικών επιστημών.

  Εύχομαι στις φοιτήτριες και στους φοιτητές και σε όλα τα μέλη του Τμήματος μια δημιουργική πορεία τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με νέες και συνεχιζόμενες συνεργασίες, ουσιαστικές καλλιτεχνικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες, και μια ενεργή, δυναμική συμμετοχή τόσο στην τοπική όσο και την διεθνή μουσική και μουσικολογική κοινότητα. 

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος
  Βασίλειος-Αιμίλιος Καμπουρόπουλος
  αναπληρωτής καθηγητής

  • Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές καθημερινά κατά τις ώρες 12:00-13:00.

   Τα πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση εκδίδονται αυθημερόν χωρίς αίτηση. Τα πιστοποιητικά για χρήση στο εξωτερικό εκδίδονται τρείς ημέρες μετά την αίτηση του φοιτητή.

   Πιστοποιητικά πτυχιούχων χορηγούνται ύστερα από αίτηση και καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού παραβόλου στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραίως στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη, την ημέρα της κατάθεσης του παραβόλου στη Γραμματεία.

   Για την εξυπηρέτηση όσων αιτούνται αντιγράφων πτυχίων και πιστοποιητικών και διαμένουν ή βρίσκονται εκτός περιφέρειας Θεσσαλονίκης έχει δημιουργηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς λογαριασμός με αριθμό: 5272-041780-361. 

   Οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο κατάθεσης με τα ακριβή στοιχεία τους, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, το Τμήμα και το αντικείμενο του αιτήματος.

   Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους ηλεκτρονικά, καθώς και να υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών όλων των τύπων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΠΘ.

   Γραμματέας: Παρθένα Εφραιμίδου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 991801, 991831, 991817

   Email: info@mus.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  • Αριστείδης Μπαζμαδέλης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  • Δημήτριος Αδάμος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  • Κωνσταντίνος Κόντος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  • Αθανάσιος Μπιλιλής, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  • Γεωργία Τέντα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  • Παρθένα Εφραιμίδου, Διοικητικό Προσωπικό
  • Ευδοξία Αξελή, Διοικητικό Προσωπικό
  • Αναστασία Βακατάρη, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
  • Σοφία Τσοπάνη, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
  • Ολυμπία Διαμαντοπούλου, Διοικητικό Προσωπικό
  • Εριφύλη Δαμιανού, Διοικητικό Προσωπικό
  • Δήμητρα Πίτσιου, Αποσπασμένη στο ΑΠΘ
  • Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών λειτουργεί για το κοινό από το 1993.

   Οι συλλογές περιλαμβάνουν ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία στους κλάδους της μουσικολογίας και της μουσικής παιδαγωγικής, μουσικολογικά και μουσικοπαιδαγωγικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς επίσης και παρτιτούρες μουσικών έργων σε σειρές απάντων διαφόρων συνθετών ή σε μεμονωμένα έργα, μικροφίλμς χειρογράφων βυζαντινής μουσικής και χειρογράφων νεότερων Ελλήνων συνθετών, δίσκους και ταινίες ήχου και εικόνας (βιντεοταινίες).

    

   Από το 2011 σε συνεργασία με το International Music Score Library Project (IMSLP) η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών διαθέτει στο διαδίκτυο την Ευρωπαϊκή έκδοση περιεχομένου της Μουσικής Βιβλιοθήκης Petrucci (Petrucci Music Library).

   Η Μουσική Βιβλιοθήκη Petrucci (προς τιμήν του Οτταβιάνο Πετρούτσι – Ottaviano Petrucci  1466–1539) είναι ένα εγχείρημα με σκοπό την δημιουργία εικονικής βιβλιοθήκης με παρτιτούρες κοινού κτήματος. Από την έναρξή του στις 26 Φεβρουαρίου 2006, επιφορτώθηκαν πάνω από 105.000 παρτιτούρες και 3.000 ηχογραφήσεις για 42.000 έργα 6.000 συνθετών (Σεπτέμβριος 2011), καθιστώντας την τη μεγαλύτερη συλλογή παρτιτούρων υπό καθεστώς κοινού κτήματος στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τα  Άπαντα του J.S. Bach της έκδοσης Bach-Gesellschaft (1851-99), τα Άπαντα των Beethoven, Brahms, Chopin, Debussy, Handel, Palestrina, Ravel, Schubert, Scriabin, Sibelius, καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό έργων των Mozart, Liszt και πολλών άλλων συνθετών.

   Η διάθεση του περιεχομένου της Μουσικής Βιβλιοθήκης Petrucci εξυπηρετείται από διακομιστή τύπου Mirror από το Σεπτέμβριο του 2011, υπό τη διαχείριση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

   Αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας: http://petrucci.mus.auth.gr

   Τέλος στη Βιβλιοθήκη διαμορφώνεται ψηφιακή βάση που περιλαμβάνει ακυκλοφόρητες και μοναδικές ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών που συλλέχθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος. Επίσης, δημιουργείται συλλογή παραδοσιακών μουσικών οργάνων που συλλέχθηκαν και εξακολουθούν να συλλέγονται από παραδοσιακούς κατασκευαστές του Ελλαδικού χώρου.

   Διοικητικό προσωπικό:
   Αριστείδης Μπαζμαδέλης
   Σοφία Τσοπάνη
   Τηλέφωνο:
   +30 2310 991822
   Φαξ:
   +30 2310 991816
   Διεύθυνση:

    

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   Σχολή Καλών Τεχνών

   Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών

   Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος

   Πανεπιστημιούπολη Θέρμης

   4ο χιλ. οδού Χαριλάου – Θέρμης

   57001 Θεσσαλονίκη

  • Υπεύθυνος/η:
   Γεωργία Χριστοδούλου Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
   Διεύθυνση:

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   Σχολή Καλών Τεχνών

   Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών

   Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος

   Πανεπιστημιούπολη Θέρμης

   4ο χιλ. οδού Χαριλάου – Θέρμης

   57001 Θεσσαλονίκη

    

   Τηλέφωνο:
   +30 2310 991806
   +30 3210 991825
  • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
   Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

    

   Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2904/2-2-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδων της Σχολής Καλών Τεχνών για το γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Παιδαγωγική», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

   Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2912/9-7-2015
   Γνωστικά αντικείμενα:
   «Ιστορική Μουσικολογία»
   «Συστηματική Μουσικολογία»

   ———-

   Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2912/9-7-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Ακουστική- Πληροφορική- Τεχνολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
   Το παραπάνω μητρώο ισχύει  για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

    

   Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

   Η Σύγκλητος  του Απθ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2919/11-12-2015, ενέκρινε το  επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο:

   “Βυζαντινή Μουσική”

   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Με τη συμπλήρωση δύο (2) έτων από την έγκρισή του (11-12-2017), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

   Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2925/6-5-2016

   Η Σύγκλητος  του Απθ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2925/6-5-2016, ενέκρινε το  μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο:

   “Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή”

   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Με τη συμπλήρωση δύο (2) έτων από την έγκρισή του (6-5-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

    

   Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2949/16-10-2017

   Η Σύγκλητος  του Απθ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2949/16-10-2017, ενέκρινε το  επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο:

   “Μουσική Σύνθεση”

   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν.4009/2011, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4502/2016.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο