Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Σχολή Καλών Τεχνών

Μαρία Αλεξάνδρου

Ολυμπία Διαμαντοπούλου

+30 2310991815

info@mus.auth.gr

 • Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

  καλωσορίσατε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.!

  Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, το πρώτο του είδους του που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1985-86 και εξελίχθηκε σε ένα επίκεντρο πολλαπλών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και δημιουργικών μουσικών δράσεων, εισάγοντας καινοτόμες μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική εμπειρία και προετοιμάζοντας νέες και νέους παιδαγωγούς, ερευνητές, συνθέτες, και επαγγελματίες της μουσικής με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, σφαιρικές μουσικές γνώσεις, κοινωνική συνείδηση,  ελεύθερη δημιουργική σκέψη,  και προοπτικές για διεθνή σταδιοδρομία.

  Κεντρικό στόχο του προγράμματος σπουδών αποτελεί η ανάπτυξη πολύπλευρης γνώσης για τη μουσική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης αυτής σε πρακτικά πλαίσια (εκπαιδευτικά, δημιουργικά, ερμηνευτικά), και η προαγωγή δημιουργικού, κριτικού, ερευνητικού και συνεργατικού πνεύματος με στόχο την προώθηση πρωτοποριακών θεωρητικών και εφαρμοσμένων προσεγγίσεων στον τρόπο που η μουσική παράγεται και βιώνεται, σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

  Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΣ, το οποίο πιστοποιήθηκε το έτος 2021, δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αφενός, στην δυνατότητα των φοιτητών και φοιτητριών να διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους επιλέγοντας με την μέγιστη δυνατή ελευθερία εξειδικευμένα μαθήματα που ταιριάζουν στα καλλιτεχνικά / επιστημονικά / επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, και, αφετέρου, στη σύνδεση της θεωρίας με την μουσική δημιουργικότητα και πράξη, μέσα από την δημιουργία μουσικών συνόλων και την ένταξη αμιγώς μουσικών δράσεων και πρακτικών μαθημάτων στο πρόγραμμα. Το πενταετές αυτό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και οδηγεί στη λήψη τίτλου ισοδύναμου με ενιαίο πτυχίο πρώτου και δευτέρου κύκλου (integrated master).

  Τα μαθήματα επιλογής οργανώνονται σε έξι θεματικά πεδία: Ιστορία – Πολιτισμός (μαθήματα με τον κωδικό ΙΠ), Θεωρία – Ανάλυση (ΘΑ), Εθνομουσικολογία – Βυζαντινή Μουσικολογία (ΕΒ), Εκπαίδευση – Ψυχολογία – Μουσικο-θεραπεία (ΜΠ), Ακουστική – Τεχνολογία – Πληροφορική (ΤΠ), και Σύνθεση (θεσμοθετημένη Κατεύθυνση, κωδικός ΣΝ). Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εστιάσουν σε ένα ή περισσότερα πεδία που τους ενδιαφέρουν, διαμορφώνοντας έτσι το προσωπικό τους ακαδημαϊκό προφίλ. Το Τμήμα παρέχει σύγχρονες θεωρητικές και συστηματικές σπουδές στη Δυτική έντεχνη μουσική, την Βυζαντινή μουσική, την παραδοσιακή Ελληνική μουσική, τη σύγχρονη μουσική, καθώς και πολλές επιμέρους μουσικές τάσεις και ρεύματα. Καινοτόμες εκπαιδευτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην κατεύθυνση της Μουσικολογίας – Μουσικής Παιδαγωγικής ενθαρρύνουν έναν ανοιχτό, κριτικό διάλογο πάνω στο ίδιο το αντικείμενο των μουσικών σπουδών, και  τις πολύπλευρες εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Αντίστοιχα, η κατεύθυνση Σύνθεσης εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και ενισχύει τις ικανότητες των φοιτητών να εργάζονται σε διαφορετικά δημιουργικά πλαίσια, συχνά σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες, και με την συμβολή διακεκριμένων σολίστ και συνόλων.

  H έρευνα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αποστολής του τμήματος, όπως φαίνεται μέσα από έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό διακρίσεων και διεθνών συμμετοχών μελών ΔΕΠ, υποψηφίων διδακτόρων, αποφοίτων, και ερευνητικών εργαστηρίων & ομάδων του Τμήματος, σε σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες. Η πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο ΤΜΣ περιλαμβάνει από κλασικές ερευνητικές πρακτικές (όπως η αρχειακή & βιβλιογραφική έρευνα), μέχρι σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις όπως η έρευνα μέσω της πρακτικής και η ανάπτυξη νέων αναλυτικών εργαλείων και δημιουργικών εφαρμογών, σε συνέργεια με τομείς των θετικών και κοινωνικών επιστημών.

  Ευχόμαστε στις φοιτήτριες και στους φοιτητές και σε όλα τα μέλη του Τμήματος μια δημιουργική πορεία τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με νέες και συνεχιζόμενες συνεργασίες, ουσιαστικές καλλιτεχνικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες, και μια ενεργή, δυναμική συμμετοχή τόσο στην τοπική όσο και την διεθνή μουσική και μουσικολογική κοινότητα. 

  Εκ μέρους του σώματος των διδασκόντων του Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ.,

  Ο καθηγητής Αιμίλιος Καμπουρόπουλος

  • Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές καθημερινά κατά τις ώρες 11:00-13:00

   Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 11:00-13:00 στο τηλέφωνο: 2310 991815.

   Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους ηλεκτρονικά, καθώς και να υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών όλων των τύπων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΠΘ students.auth.gr

   Πιστοποιητικά πτυχιούχων χορηγούνται με αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα students.auth.gr όταν υπάρχει ενεργός ιδρυματικός λογαριασμός, είτε με καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού παραβόλου στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραίως και αποστολή του αποδεικτικού στο e-mail της Γραμματείας info@mus.auth.gr

   Λογαριασμός ΑΠΘ στην Τράπεζα Πειραιώς: ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361

   Γραμματέας: Ολυμπία Διαμαντοπούλου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 991815

   Email: info@mus.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Αναστασία Βακατάρη
  • Σοφία Τσοπάνη

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ευδοξία Αξελή
  • Ολυμπία Διαμαντοπούλου
  • Εριφύλη Δαμιανού
  • Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής (Ε.Σ.Μ.)
  • Εργαστήριο Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας (Ε.Ε.Μ.Ε.)
  • Εργαστήριο Ελληνικής Δημοτικής και Βυζαντινής Μουσικής (Ε.Ε.Δ.Β.Μ.)
  • Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Μουσικής (Ε.Τ.Η.Μ.)
 • Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών λειτουργεί από το 1993. Η συλλογή της που ανέρχεται στα περίπου 19.000 τεκμήρια και περιλαμβάνει ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία στους κλάδους της μουσικολογίας και της μουσικής παιδαγωγικής, βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και άλλων τεχνών (θέατρο, χορό, τεχνολογία, ψυχολογία, λογοτεχνία κα). Διαθέτει μια εξαιρετική συλλογή έντυπων μουσικολογικών και μουσικοπαιδαγωγικών επιστημονικών περιοδικών. Επίσης, έχει συλλογές από παρτιτούρες μουσικών έργων διαφόρων ειδών και συνθέσεων, σειρές απάντων διαφόρων συνθετών, μικροφίλμς χειρογράφων βυζαντινής μουσικής, χειρογράφων μουσικής Ελλήνων συνθετών και άλλα.

  Στη βιβλιοθήκη λειτουργεί υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου (DSpace <https://sophia.mus.auth.gr/xmlui/>) που περιλαμβάνει τα κείμενα των διπλωματικών καθώς και ακυκλοφόρητες και μοναδικές ηχογραφήσεις (ήχου και εικόνας) δημοτικών κυρίως, αλλά και άλλων τραγουδιών που συλλέχθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος. Επίσης περιέχει ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανοίκουν στη βιβλιοθήκη.

  H βιβλιοθήκη λειτουργεί στους χώρους της ένα μικρό μουσείο. Στις προθήκες του εκτίθενται μουσικά όργανα διαφόρων ειδών με αντίγραφα αρχαιοελληνικών οργάνων, διεθνή όργανα καθώς και μια πλούσια γκάμα παραδοσιακών οργάνων από Έλληνες κυρίως κατασκευαστές. Επίσης σπάνια παλαίτυπα βιβλίων, καθώς και παρτιτούρες σύγχρονων συνθέσεων γνωστών ελλήνων συνθετών.

  Προσωπικό:

  Σοφία Τσοπάνη – Βιβλιοθήκονόμος MArts

  Αριστείδης Μπαζμαδέλης – Βιβλιοθηκονόμος MArts

  Δήμητρα Πίτσιος, Αποσπασμένη στο Α.Π.Θ.

  Τηλέφωνο: +30 2310 991822

  Email: library@mus.auth.gr

  URL: https://www.mus.auth.gr/tmima/bibliothiki/

  Διεύθυνση:

  Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Σχολή Καλών Τεχνών

  Πανεπιστημιούπολη Θέρμης

  57001 Θεσσαλονίκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο