Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Μιχαήλ Νικολαϊδης

Δήμητρα Γκιμπιρίτη-Καρατζιά

+30 2310991051, 991050

info@phed-sr.auth.gr

 • Με το άρθρο 47 του νόμου 1268/1982 ιδρύθηκαν Τ.Ε.Φ.Α.Α. στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  Με το Προεδρικό Διάταγμα 107/1983 η ΕΑΣΑ στην Αθήνα και το παράρτημα αυτής στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια ως Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.
  Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

  • Να καλλιεργήσουν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία.
  • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
  • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

  Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Oι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1989.

  • Με το άρθρο 47 του νόμου 1268/1982 ιδρύθηκαν Τ.Ε.Φ.Α.Α. στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
   Με το Προεδρικό Διάταγμα 107/1983 η ΕΑΣΑ στην Αθήνα και το παράρτημα αυτής στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια ως Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.
   Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

   • Να καλλιεργήσουν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία.
   • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
   • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
   • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

   Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Oι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1989.

   Γραμματέας: Δήμητρα Γκιμπιρίτη-Καρατζιά

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310-991055

   Email: info@phed-sr.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Κωνσταντίνος Πρασόπουλος
  • Δήμητρα Γκιμπιρίτη-Καρατζιά
  • Γεώργιος-Φραγκίσκος Μπριλάκης
  • Ιωάννα Ζήβαλα
  • Εργαστήριο Φυσιολογίας Αθληιατρικής Υγιεινής και Βιοχημείας
  • Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
  • Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής
  • Εργαστήριο Κοινωνικής Ερευνας στη Φυσική Δραστηριότητα
  • Εργαστήριο Νευρομηχανικής της Άσκησης και του Αθλητισμού
  • Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
 • Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στον 1ο όροφο του Διδακτηρίου του ΤΕΦΑΑ. Στόχος της είναι το να συμβάλλει στην εύρυθμη διακίνηση πληροφοριών και υλικού. Διαβάστε Περισσότερα…
  Λίστες περιοδικών και βιβλίων
  Κατεβάστε τη λίστα των διαθέσιμων περιοδικών και βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΤΕΦΑΑ.
  Περιοδικά: [xls]
  Βιβλία: [xls]
  Για περισσότερους τίτλους βιβλίων μπορείτε, επίσης, να συνδεθείτε με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Γεώργιος Νούσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
  Υπεύθυνος:
  Ζήβαλα Ιωάννα, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες))
  Τηλέφωνο:
  +30 2310 991059
 • Η Νησίδα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών βρίσκεται στον 1ο όροφο του Διδακτηρίου του ΤΕΦΑΑ.
  Δημιουργήθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος και χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 7 θέσεις εργασίας που ήταν διαθέσιμες για πρόσβαση στο δίκτυο και για διδακτικούς σκοπούς. Πρώτος υπεύθυνος της νησίδας ήταν ο κ. Ζαχαρίας Κιάφας, ΕΤΕΠ.
  Από το 1997, η λειτουργία της νησίδας πέρασε διαδοχικές φάσεις και λόγω της έλλειψης προσωπικού και χρηματοδότησης ο ρόλος της περιορίστηκε σημαντικά. Από το 2001-2, το Τμήμα αναγνώρισε την σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων πληροφορικής και γνώσης χειρισμού Η/Υ απο όλους τους φοιτητές και έτσι ξεκίνησε μια προσπάθεια αναβάθμισης της νησίδας. Συγκεκριμένα υπήρξε ριζική αλλαγή της ηλεκτρονικής εγκατάστασης ώστε να υπάρξει σωστή και ασφαλής διαχείριση πολλαπλών ηλεκτρονικών συσκευών ενώ τοποθετήθηκε ένα από τα πιο σύγχρονα κανάλια με 25 πρίζες δικτύου. Ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν 25 γραφεία – θέσεις εργασίας για τη φιλοξενία των Η/Υ.
  Ταυτόχρονα ορίστηκε επιστημονικός υπεύθυνος της νησίδας, καθώς και μόνιμο προσωπικό για την καθημερινή λειτουργία της.
  Από το ακαδημαϊκό έτος 2002 – 3, η νησίδα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στο ΤΕΦΑΑ Σερρών αφού η διδασκαλία Η/Υ έγινε υποχρεωτικό μάθημα του 1ου και 2ου έτους με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται εκτενέστατα για διδακτικούς σκοπούς. Σήμερα το μάθημα είναι επιλογής και διδάσκεται στο Χειμερινό  και Εαρινό εξάμηνο.

  Υπεύθυνος/η:
  Μιχαήλ Νικολαϊδης Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τηλέφωνο:
  +30 2310991044
 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

   

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή”
  “Προπονητική με Ειδίκευση την Κολύμβηση”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

   

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23 – 1 – 2017

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 – 2017 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Προπονητική Ποδοσφαίρου”

  και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

  5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2980/20 και 21-2- 2019

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2980/20&21-2-2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (επανάληψη διαδικασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016 η οποία αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016,
  για τo γνωστικό αντικείμενο:
  «Προπονητική με ειδίκευση την κολύμβηση»

   

  6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2998/22-7-2019

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2998/22-7-2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (επανάληψη διαδικασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016 η οποία αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016,
  για τo γνωστικό αντικείμενο:
  «Προπονητική με ειδίκευση την κολύμβηση»

Μετάβαση στο περιεχόμενο