Χάρτες ΑΠΘ

Για να εντοπίσετε τον ακριβή χώρο διεξαγωγής της δραστηριότητας που σας ενδιαφέρει δίνονται στη συνέχεια χάρτες των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ. Ακολουθώντας τη σχετική υπόδειξη που υπάρχει δίπλα σε κάθε δραστηριότητα στο πρόγραμμα της δράσης ( για παράδειγμα Χάρτης 1: 23 Δ3), μεταβείτε στον αντίστοιχο χάρτη, επιλέγοντας από τα παρακάτω αρχεία και βρείτε την πληροφορία που σας ενδιαφέρει.

  Χάρτης 1 – Πανεπιστημιούπολη
   Χάρτης 2 και 3 – Εγκαταστάσεις ΑΠΘ εκτός Πανεπιστημιούπολης
Μετάβαση στο περιεχόμενο