Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών

Διευθυντής: 
Ιωάννης Γήτας Καθηγητής
Πρόεδρος ΔΣ
Ιωάννης Γήτας Καθηγητής
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Διεύθυνση: 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών
Κτίριο Α, Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Μουσχουντή και Δημοκρίτου
Τ.Θ. 22418
55102 Φοίνικας
Θεσσαλονίκη

 

 

 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 99234
+30 2310 209519
Fax: 
+30 2310 992345
Email: 

Το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών είναι ΝΠΔΔ που  ιδρύθηκε για τη διοίκηση και διαχείριση των δημοσίων  Δασων, του Πανεπιστημιακού Δασους Περτουλίου Τρικάλων και του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη Χαλκιδικής που παραχωρήθηκαν  κατά νομή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1934, με σκοπό την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τη διεξαγωγή δασικών μελετών και ερευνών και  τη δημιουργία  προτύπων δασοκτημάτων και υποδειγματικής δασικής διοίκησης.

- υποστηρίζει την εκτέλεση   της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π.  μεριμνώντας για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των  κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτει στα πανεπιστημιακά δάση (3.500 τ.μ. σε κάθε δάσος) και παρέχοντας όλα  τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα

- εκπονεί και εφαρμόζει 10ετή σχέδια για τη διαχείριση, την ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών Δασών, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την αειφορία των καρπώσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

- παράγει και εμπορεύεται δασικά προιόντα (χρήσιμη ξυλεία ελάτης, δρυός, ξυλάνθρακες, καυσόξυλα κ.α.)

- εκτελεί κάθε είδους δασοτεχνικά έργα όπως δασικής οδοποιίας,φυτωρίων-αναδασώσεων, καλλιέργειας του δάσους, βελτίωσης υποβαθμισμένων συστάδων  και έργα έργα υποδομής οχετοί δρόμων, γέφυρες, υδρομαστεύσεις,  δεξαμενές και  δίκτυα ύδρευσης κ.α.

- δραστηροποείται για την βέλτιστη αξιοποίηση της  περιουσίας του ΤΔΔΠΔ στα πλαίσια άσκησης δασοπονίας πολλαπλών σκοπών (δασική αναψυχή, λειτουργία δασικού μουσείου, οργάνωση  συνεδρίων, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.)

- μεριμνά για τη φύλαξη και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές λαθροϋλοτομίες,  λαθροβόσκηση, λαθροθήρα, κ.α.

- υποστηρίζει τη διεξαγωγή δασικών ερευνών και μελετών με τις υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτει

- υποδεικνύει  και παρέχει  τεχνογνωσία πρότυπων   καλλιεργειών στους παραδασόβιους πληθυσμούς Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής (Χριστουγεννιάτικα δένδρα, δασικά καλλωπιστικά φυτά,  δασικά φρούτα κ.α.)

- υποστηρίζει την τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Χαλκιδικής και την προώθηση νέων δασικών καλλιεργειών  για τη συγκράτηση του παραδασόβιου πληθυσμού στις ορεινές περιοχές.