Διαγνωστική Μονάδα Οδοντιατρικής

+30 2310999498,999563

  • Το Διαγνωστικό Τμήμα του Τμήματος Οδοντιατρικής λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου, έτσι ώστε η πρόσβαση των ασθενών σε αυτό να είναι άμεση. Ο ρόλος του Διαγνωστικού Τμήματος είναι η υποδοχή των νέων ασθενών, η λεπτομερειακή καταγραφή των προβλημάτων της στοματικής τους υγείας, τόσο της παρούσας, όσο και των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
    Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει συνέντευξη για λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος, των δοντιών και των παρακειμένων ιστών και, πιθανώς, περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. Το Διαγνωστικό Τμήμα αποτελείται από τη Γραμματεία του και τα Εξωτερικά του Ιατρεία, που στελεχώνονται από μέλος Δ.Ε.Π., ενώ συμμετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
    Η γραμματεία του Διαγνωστικού Τμήματος συνδέεται ηλεκτρονικά με τις γραμματείες των υπολοίπων Εργαστηρίων του Τμήματος Οδοντιατρικής, έτσι ώστε η διακίνηση των ασθενών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων στοματικής υγείας από τους θεράποντες φοιτητές να γίνεται ταχύτατα και αποτελεσματικά.
    Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή οποιασδήποτε Οδοντιατρικής υπηρεσίας στο Τμήμα Οδοντιατρικής είναι η επικοινωνία του ασθενούς με το Διαγνωστικό Τμήμα, για τον προσδιορισμό της ημέρας εξέτασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο