Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

+30 2310991201

digitalearth@eled.auth.gr

 • Πρόκειται για ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό Κέντρο που σκοπό έχει να προάγει τη διδασκαλία της γεωγραφίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στα ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους μέσω της κατασκευής ψηφιακών γεωγραφικών εκπαιδευτικών εργαλείων.

  Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Digital Earth (www.digital-earth.edu.gr) ιδρύθηκε στις 08/6/12 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Digital Earth για τη Γεωγραφική Εκπαίδευση που εδρεύει στο Salzburg της Αυστρίας και η ίδρυσή του εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ στις 29/8/12. Στις 5/4/14 το Κέντρο έγινε δεκτό ως μέλος του ICA-OS Geo Lab Network (International Cartographic Association – Open Source Geospatial Foundation) και της δράσης Geo for All. Πρόκειται για Ένωση με μέλη πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο που εξειδικεύονται στην ψηφιακή χαρτογραφία. Στις 29/4/14 εγκρίθηκε η συμμετοχή του Κέντρου ως μέλος στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ.

  Τα γραφεία του Κέντρου βρίσκονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29, Θεσσαλονίκη (περιοχή Ράδιο Σίτυ). Ιδρυτής και υπεύθυνος για τη λειτουργία του Κέντρου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΤΔΕ, κ. Νίκος Λαμπρινός.

  Οι σκοποί του Κέντρου είναι:

  α) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλα Κέντρα Αριστείας του δικτύου digital-earth.eu

  β) να προωθεί τις ιδέες του δικτύου και να συμβάλλει ώστε να μπορέσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα γεωγραφίας των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης να ενσωματώσουν την ψηφιακή γεωγραφία

  γ) να παρέχει επαγγελματικής φύσης συμβουλές στα μέλη του

  δ) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν στην καλύτερη διδασκαλία της γεωγραφίας στην εκπαίδευση

  ε) ως επιστημονικό Κέντρο να υποστηρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατασκευάζοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες απαραίτητες για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς

  ζ) να προσφέρει υπηρεσίες, σχετικές με τα ενδιαφέροντά του, σε όσους τις ζητήσουν

  η) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς που θα ενδιαφερθούν σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται από την ψηφιακή τεχνολογία στην γεωγραφία

  θ) να προάγει την έρευνα σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την γεωγραφική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

  Το Κέντρο έχει δημιουργήσει μία δομή που του επιτρέπει να αναπτύσσεται και να αναπτύσσει μία πολυποίκιλη δραστηριότητα. Η δομή αυτή στηρίζεται στα εξής Τμήματα: Τμήμα Ψηφιακής Τεχνολογίας, Τμήμα Ανάπτυξης και Εφαρμογών Διδασκαλίας, Τμήμα Μετάφρασης και Δημοσιεύσεων, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Μελών και Τμήμα Εκδόσεων. Όλα τα Τμήματα στελεχώνονται με εκπαιδευτικούς που προσφέρουν εργασία σε εθελοντική βάση στον ελεύθερο χρόνο τους.

  Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική συμβολή του Κέντρου, το Κέντρο παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες να εκπαιδευτούν σε θέματα κατασκευής ψηφιακών χαρτών κατάλληλων για εκπαιδευτική χρήση και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη διαδικτυακή χαρτογραφία και τη χρήση της στη διδασκαλία της γεωγραφίας και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούν χάρτες (π.χ. ιστορία, θρησκευτικά). Επίσης, φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με το Κέντρο για την εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών και να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα του Κέντρου τους ψηφιακούς χάρτες που θα κατασκευάσουν σε ένα απόλυτα διαδραστικό περιβάλλον.

  Επίσης, η ιστοσελίδα του Κέντρου περιέχει πολλούς διαδραστικούς χάρτες τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν φοιτητές/τριες και εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις όποιες διδακτικές ανάγκες τους.

  Επιπλέον το Κέντρο προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας που σχετίζεται με τη Γεωγραφία, π.χ. σεμινάρια σχετικά με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και τη διαδικτυακή χαρτογραφία. Τέλος, εκδίδει ένα τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) που αναρτάται στην ιστοσελίδα του και αποστέλλεται στα μέλη του.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο